METODA NA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI… 7 NA RAZ!

METODA NA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI… 7 NA RAZ!

22 osoby i 7 projektów – a tylko jedna spółka. Myślicie, że to niemożliwe? Wystarczy sprawne zarządzanie projektami! Mimo braku formalnej działalności każdy z projektów ma odpowiednią infrastrukturę do rozwoju. Badania biotechnologiczne, które prowadzimy odbywają się w laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego. Osoby pracujące nad projektem platformy edukacyjnej (o niej więcej już wkrótce!) działają zdalnie – do pracy potrzebne im jedynie miejsce z połączeniem wi-fi.

Ktoś mógłby zapytać: to jak wystawiają nam faktury? Część projektów współrealizowana jest przez inne spółki i to właśnie na nie są wystawione. Można rzec, że nie licząc drobnych ograniczeń mamy możliwość funkcjonowania jak klasyczna firma. Jednocześnie posiadamy pewien poziom bezpieczeństwa związany z płynnością finansową i ograniczeniem zbędnych kosztów na tym etapie rozwoju naszej organizacji. Obie strony korzystają w takim układzie, w szczególności kiedy korzystamy z zewnętrznego finansowania do prowadzenia tego typu badań. Jakie są wady i zalety prowadząc takie zarządzanie projektami? Przedstawię je na trzech przykładach.

Decentralizacja

Brak miejsca, w którym pracować mielibyśmy od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie powoduję, że wykonanie części zadań jest rozłożona w czasie. Gdybyśmy stacjonowali w wspólnym biurze, komunikacja byłaby znacznie ułatwiona. Czy zadanie zostało wykonane? Czy dzwoniłeś do partnera? W przypadku „luźnej organizacji” dużo ważniejsza jest odpowiedzialność i samoorganizacja każdego członka zespołu. Taka elastyczność, poza zaletami ma niestety również wady. Mniej doświadczeni członkowie zespołów nie zawsze świadomi są cyklów pracy osób pracujących na etacie. Odkładając pracę na późną godzinę, nie możemy reagować zgodnie z rozkładem dnia większości pracujących w Polsce osób, przez co z kolei zarządzanie kryzysowe jest jeszcze bardziej gorące. Plus natomiast jest brak ograniczeń związanych z godziną pracy. Dzięki temu, przy dobrej organizacji pracy, można angażować się w kilka projektów bądź nawet łączyć projekty z pracą na etacie.

Sprawdź też, jak z zarządzaniem zespołem radził sobie Henry Ford

Zarządzanie ludźmi

W takich warunkach zarządzanie projektami, a w szczególności pracą i czasem zespołu nabiera zupełnie innego wymiaru. Bez oddania części odpowiedzialności i obdarzenia drugiej osoby zaufania niezwykle trudno jest się nam rozwijać. Wyobraźmy sobie, że jedna osoba miałaby zarządzać całością naszej działalności, czyli 7 projektami i 22 osobami bez oddawania komukolwiek z zespołu jakiejkolwiek decyzyjności. Śmierć na miejscu. Dlatego zawsze musi być osoba, a w naszym przypadku nawet dwie osoby, które podejmują decyzje w każdym projekcie. Każda w swoim obszarze specjalizacji. Trudno, żeby osoba od biznesu podejmowała decyzję w kwestiach naukowych i odwrotnie.

Relacje międzyludzkie

Tutaj pojawia się tradycyjny konflikt między swobodą a narzucaniem komuś tempa pracy. W organizacji staram się zadbać o relację oparte na zaufaniu i szczerości – kluczowa dla mnie jest możliwości usłyszenia krytycznej opinii zespołu. Niezależnie od ilości doświadczenia oraz skuteczności metodologii każdy popełnia błędy, dlatego project manager powinien mieć solidną dawkę pokory i słuchać każdej uwagi. Z tego powodu zbudowanie zdrowych relacji międzyludzkich w zespole, w szczególności takim, który nie pracuje razem codziennie jest kluczowe. Przy ograniczonym kontakcie mamy mniej okazji do wzmacniania motywacji oraz zacieśniania współpracy, dlatego każde spotkanie i rozmowę trzeba wykorzystać w 110%.

To oczywiście wybrane przykłady, które według mnie najbardziej oddają charakter i styl pracy w zespołach projektowych BreakBox Laba. Kolejnym wyzwaniem, jakie przed nami stoi będzie przekształcenie takiej luźnej struktury w scentralizowaną spółkę pracującą w systemie etatowym, ale to już opowieść na inny artykuł.

Wojtek Giżowski

Współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający BreakBox Lab. Specjalista od networkingu, budowania relacji oraz analizy procesów biznesowych.

This Post Has 2 Comments

Dodaj komentarz

Close Menu