REKOMENDACJE OD PARTNERÓW I KLIENTÓW

BLACK PEARLS VC

Rekomendacja, którą otrzymaliśmy w trakcie rozwijania wspólnie z Black Pearls VC, największym funduszem wysokiego ryzyka w Północnej Polsce, projektu badawczo-rozwojowego TPDT. Rolą BreakBox Lab było przygotować Zespół Naukowy do pozyskania inwestora, a aktualnie wspólnie rozwijamy biznesowo Projekt.

HALLORENT

Rekomendacja, którą otrzymaliśmy od Zespołu Hallorent po przeprowadzeniu sesji koncepcyjnej przy użyciu Kanwy Modelu Biznesowego. Celem doradztwa było opracowanie wspólnie z Zespołem modelu biznesowego dla nowego produktu na rynku turystycznego najmu nieruchomości.

Close Menu