PROJEKT UMBRELLANARZĘDZIE DO WIRTUALNEGO ASSESMENT CENTRE OCENIAJĄCE KOMPETENJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO Z WYKROZYSTANIEM INNOWACYJNYCH NARZĘDZI I BADAŃ

projekt tpdtNOWATORSKA METODA TERAPII LECZENIA GRONKOWCA ZŁOCISTEGO MRSA ALTERNATYWNA DO STOSOWANEJ OBECNIE TERAPII ANTYBIOTYKOWEJ

projekt auroraNARZĘDZIE DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ SZYBKO I TANIO OKREŚLAJĄCE NAJLEPSZĄ TERAPIĘ ANTYBIOTYKOWĄ W PRZYPADKU INFEKCJI BAKTERYJNYCH

Close Menu