"Na podstawie rozmowy o pracę bardzo trudno stwierdzić, jak kandydat da sobie radę w realiach firmy."
Laslo Bock,
szef działu kadr w Google

Na rynku pracy dostrzec można poważny problem w postaci braku skutecznych metod pozyskiwania specjalistów. Potencjalni pracownicy przychodząc na rozmowę rekrutacyjną czy
przygotowując CV znają oczekiwania pracodawców i manipulują narzędziami na swoją korzyść.

Tylko połowa pracodawców stosuje narzędzia inne niż analiza CV oraz listu motywacyjnego
podczas wstępnej ewaluacji kandydatów. Niedopracowany, nieadekwatny profil poszukiwanego
kandydata skutkuje niedopasowaniem przyszłego pracownika do stanowiska. Dodatkowe
formy rekrutacji są nieatrakcyjne dla pracodawców ze względu na skomplikowanie oraz
czasochłonność, co wyklucza je jako narzędzia do szerokiego zastosowania.

Dotychczas nie określono jednoznacznie poziomu fluktuacji, który byłby uznany za akceptowalny
lub bezpieczny dla przedsiębiorstwa. Jako przyczynę odejść pracownicy podają między innymi takie czynniki jak: monotonia wykonywanych obowiązków, stres czy brak wpływu na podejmowanie decyzji.

Jednym z istotnych następstw wysokiej płynności są rosnące koszty rekrutacji. Należy tutaj
uwzględnić nie tylko koszt samego procesu rekrutacji (ogłoszenia, marża firmy rekrutacyjnej, itp.),
ale także koszty szkoleń i wdrażania nowych pracowników. Badania przeprowadzone wśród amerykańskich firm dowodzą, iż całkowite koszty związane z odejściem specjalistów i menedżerów z pracy znacząco przewyższają roczne wynagrodzenia tych grup zawodowych.

narzędzia najczęściej używany do rekrutacji pracowników

%
Analiza CV
%
List motywacyjny
%
Case study
%
Testy kompetencji
%
Assesment Center
%
Inne

ROZWIĄZANIE

Rozwiązaniem tych problemów jest wykorzystanie nowoczesnego, zautomatyzowanego narzędzia, które poprzez swoją formę będzie w stanie zaangażować badanego oraz zaskoczyć go.

Kluczową efektem, który chcemy osiągnąć jest immersja. Każdy element przygotowany jest tak, by wciągnąć badanego i zapewnić najbardziej rzetelne i spontanicznej odpowiedzi. Dlatego też zdecydowaliśmy się zamienić kartki papieru na filmy interaktywne – historię opowiedzianą w formie audiowizualnej, w której tradycyjne pytania zastąpiliśmy decyzjami, które badany będzie musiał podjąć w ograniczonym czasie.

Kolejnym ważnym aspektem narzędzia jest otrzymanie informacji o sposobie myślenia kandydata. Narzędzie jest uzupełnione o technologie sczytujące emocje, dzięki czemu będziemy wiedzieć jakie emocje towarzyszą kandydatowi podczas podejmowania kluczowych decyzji.

System jest w pełni automatyczny dzięki czemu rekruter będzie otrzymywał informację, którzy z kandydatów otrzymali najwyższy wynik i w procesie rekrutacyjnym będzie mógł skupić się na nich.

 

Główne walory Projektu Umbrella:

 • Narzędzie skupia się na niedeklaratywnych zachowaniach kandydata;
 • Jest w pełni zautomatyzowane. Narzędzie wyselekcjonuje najlepszych kandydatów,
  dzięki czemu rekruter będzie mógł się skupić na najlepszych;
 • Narzędzie jest elastyczne. Możemy je dostosować do mierzenia konkretnych zachowań;
 • Jest to narzędzie proste w obsłudze dla rekrutera jak i dla kandydata. Wymaga jedynie
  sprawnego komputera i kamerki internetowej.

Platforma wirtualnego
assesment center

Przeprowadzone badania rynkowe wykazały zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usprawnienie procesów rekrutacji poprzez poprawę efektywności:

 • pod względem efektów rekrutacji – znalezienie odpowiedniego kandydata;
 • pod względem redukcji czasu;
 • możliwości przebadania dużej ilości kandydatów jednocześnie;
 • powiększenia zakresu geograficznego rekrutacji;
 • obniżenia kosztów procesu.

Efekt projektu będzie kierowany do przedsiębiorstw, które przeprowadzają proces rekrutacyjny z dużą częstotliwością i na dużą skale, takich jak:

 • duże przedsiębiorstwa i korporacja międzynarodowe;
 • agencje pośrednictwa pracy;
 • MSP bez działów HR;
 • firmy sprzedające usługi HR.
Close Menu