"Może przyjdzie taki czas, kiedy penicylinę będzie można kupić w każdym sklepie. Wtedy zagrożeniem będą ignoranci, którzy przyjmując złe dawki uodpornią bakterie na leki."
Aleksander Fleming,
wynalazca pierwszego antybiotyku

Antybiotykoterapia prowadzi do wyniszczenia organizmu, a jej działania niepożądane są powodem wizyt na oddziałach ratunkowych. Powinny być precyzyjnie dobierane do bakterii powodujących chorobę, tak aby leczenie było jak najbardziej efektywne i najkrótsze.

Aktualna metoda selekcji antybiotyków to antybiogram. Badanie wymaga wyspecjalizowanej kadry oraz laboratorium. Opóźnia ono wdrożenie leczenia u pacjenta, ponieważ minimalny czas otrzymania wyników to 48h. Koszt badania uniemożliwia zlecenie go każdemu pacjentowi.

ECDPC doniosła o 7 lekoopornych szczepach bakterii w 27 krajach UE. Powodem rozwijania się antybiotykoodporności jest nadmierne i nieuzasadnione przepisywanie antybiotyków. Według raportu CDC z 2013 roku 50% antybiotyków przepisywanych przez lekarzy jest niepotrzebna.

ECDC i EMA oszacowało, że rocznie z powodu bakterii lekoopornych umiera 25 tysięcy Europejczyków. Bezpośredni koszt leczenia chorób spowodowanych bakteriami lekoopornymi w Europie to 1,5 mld € rocznie. 73% pacjentów chorych na zapalenia oskrzeli otrzymuje antybiotyki, mimo że tylko 10% przypadków spowodowana jest przez bakterie.

statysyki dotyczące nadużyć antybiotyków

mln
Niepotrzebnych recept na antybiotyki
mld
Roczny koszt leczenia zakażeń bakteriami lekoopornymi w USA
/5
Amerykanów ma przynajmniej jedną antybiotykoterapię rocznie
%
Śmiertelność zakażeń bakteryjnych w Afryce
%
Chorych na zapalenie dostaje antybiotyki, choć tylko 10% wywołana jest bakteriami
mld
Antybiotyków konsumowanych w samych Indiach

ROZWIĄZANIE

Celem projektu jest możliwość szybkiego doboru skutecznego antybiotyku. Pozwoli to na zmniejszenie śmiertelności  spowodowanej niewłaściwym leczeniem chorób bakteryjnych. Dokładne dobranie antybiotyku do zakażenia zahamuje również rozwijający się problem uodporniania się bakterii na antybiotyki.

NFZ płaci lekarzowi pierwszego kontaktu 8 PLN za przebadanie jednego pacjenta, a wykonanie antybiogramu kosztuje ponad 6 razy więcej. Lekarz pierwszego kontaktu przypisuje antybiotyki o szerokim spektrum lub zgodnie z doświadczeniem. Niewłaściwy dobór antybiotyków powoduje wydłużenie leczenia oraz szybsze uodpornianie się bakterii.

Projekt zakłada znaczne skrócenie czasu badania i zminimalizowanie kosztów. Nie jest wymagane laboratorium, a wykonać test może niewyszkolona obsługa. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie jej w krajach mających problem z brakiem środków na badania pacjentów.

NARZĘDZIE SZYBKIEJ
SELEKCJI ANTYBIOTYKÓW

Dzięki specjalnemu algorytmowi oraz analizie komputerowej jesteśmy w stanie zastąpić skomplikowany test laboratoryjny prostym badaniem z wykorzystaniem smartphone oraz taniego urządzenia diagnostycznego. Koszt pojedynczego badania nie przekraczał będzie 8 PLN.

Grupa docelowa oraz korzyści

segment klientów

- Publiczne służby zdrowia;
- Prywatne kliniki;
- Fundacje działające w krajach trzeciego świata;
- Wojsko.

Dla służby zdrowia

- Przypisanie indywidualnie dobranego antybiotyku;
- Przeprowadzenie wielu testów podczas jednego badania;
- Badania bez laboratorium i wykwalifikowanej kadry.

Dla pacjentów

- Szybka i trafna diagnoza;
- Obniżenie kosztów związanych z terapią;
- Obniżenie kosztów badania;
- Skrócenie czasu diagnozy.

Close Menu