mf

ANALIZY STRATEGICZNE

Analiza finansowa /
Analiza rynkowa /
Publiczne źródła finansowania /
Doradztwo strategiczne /

jw

ROZWÓJ I MARKETING

Budowanie marki i wizerunku /
Narzędzia i systemy dla firm /
Modele biznesowe /
Finansowanie projektów /

931a6437

RELACJE I ZARZĄDZANIE


Budowanie relacji biznesowych /
Analiza i projektowanie procesów /
Struktur organizacyjnych /

bm_kwad2

SPRZEDAŻ I SZKOLENIA


Dopasowanie produktu do rynku /
Doradztwo personalne /
Sprzedaż produktowa i usługowa /

Close Menu